Kdo může být exekutor

Soudním exekutorem se může stát pouze ten, kdo splní všechny uvedené podmínky:
• občan České republiky
• plná způsobilost k právním úkonům
• plné vysokoškolské právnické vzdělání
• bezúhonnost (nespáchal žádný trestný čin)
• minimálně tříletá exekutorská praxe
• složení exekutorské zkoušky