Kdo je exekutor

Exekutor je osoba, která je pověřena exekutorským úřadem. Exekutor musí vždy dodržovat stanovené zákony a řídit se platnou legislativou, která vychází z exekučního řádu, Ústavou České republiky a dalšími platnými zákony a předpisy. Při výkonu exekuční činnosti, sepisování exekutorských zápisů a při činnostech vykonávaných z pověření soudu má exekutor postavení veřejného činitele. Svoji činnosti může vykonávat na území celé České republiky.