Komora soudních znalců

Komora soudních znalců ČR je dobrovolnou organizací a sdružuje znalce ze všech znaleckých oborů, kteří byli jmenováni Ministerstvem spravedlnosti a krajskými soudy. Komora byla založena v roce 1990 jako sdružení znalců ČR.
Posláním komory je prosazovat a obhajovat zájmy znalců ve vztahu ke státním orgánům a jiným organizacím a osobám, podílet se na vypracování a projednávání návrhů právních předpisů týkajících se znalecké činnosti, formulovat a prosazovat etické a morální zásady znalecké činnosti. Dbát o průběžné vzdělávání znalců a o kvalitu znalecké činnosti.
http://www.znalci-komora.org/

Exekutorská komora České republiky

Exekutorská komora se sídlem v Brně zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.
http://www.ekcr.cz/

Rejstřík dlužníků

Registr dlužníků zajišťuje tu nejdokonalejší kontrolu a prevenci před vznikem neplatiče a u již vzniklých dlužníků výrazně zvyšuje vymahatelnost neuhrazených pohledávek.
http://www.centralniregistrdluzniku.cz/

SOLUS

Zájmové sdružení právnických osob.
http://www.solus.cz/

Insolvenční rejstřík

V insolvenčním rejstříku lze vyhledat pouze dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008.
https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Řešení exekucí

Máte exekuci na nemovitost a potřebujete ji oddlužit?
http://www.exekucni-pomoc.cz/


Chci zdarma pomoc Vyřešíme vaše exekuce na nemovitosti půjčkou až na 30 let.

Volejte 777 044 820 – stačí prozvonit a zavoláme zpět